Frilansare kommer med sin unika uppsättning utmaningar:

By | December 20, 2019

Projektbaserat engagemang: till skillnad från traditionella anställda som företag arbetar med på löpande basis, anställs frilansare antingen på ett projekt eller kontrakt-basis. Den distinkta karaktären av frilansande gör det svårt för företag att lagra information, tilldela projekt och hantera relationer med samma ramverk som utformats för heltidsanställda.
Arbetarklassificering: juridiskt sett är heltidsanställda och oberoende uppdragstagare två distinkta arbetstagarstatus. Det är viktigt för företag att klassificera frilansare korrekt enligt omfattningen av arbete och avtalsvillkor. Alla felaktiga klassificering kan medföra allvarliga juridiska och ekonomiska konsekvenser. Problemet är att klassificeringsprocessen ofta är lång och mödosam.
Betalning: betalande frilansare kan vara en invecklad uppgift som projekten varierar i längd och betalningsvillkor. Komplikationen multiplicerar bestämt, när betalningar måste göras internationellt. När ett företag ökar sin frilansare användning, kan mängden administrativt arbete vara svårt att hänga med.

Eftersom befintliga personalhanteringssystem (HRMS) och leverantörs hanteringssystem (VMS) har byggts för traditionella HR-och upphandlings funktioner har de inte kunnat hantera specifika utmaningar för frilansare-hantering. Därför söker ett växande antal företag desperat efter ett dedikerat Freelancer-hanteringssystem (FMS), även kallat Freelancer-hanteringsprogramvara, Freelancer-hanteringslösning eller Freelancer-hanteringsplattform.