Mulga Snake Reptil

By | April 30, 2020

Mulga ormen är känd reptil för att vara den längsta giftiga ormen i denna värld. Den har en längd på cirka 3 meter. Vetenskapligt namngiven som Pseudechis australi denna orm finns i varje stat utom Victoria och Tasmanien. Mulga-ormen är också känd som King Brown Snake. Även om deras gift är svag och inte kan döda dig, är deras bett farligt trots allt. En bit av denna orm levererar mer än 150 milligram gift till bytet. De tuggar också sina offer medan de injicerar sitt gift i dem.