Så här dyrkar en låssmed upp lås till dörrar etc.

By | October 1, 2019

Låssmeder är en yrkesgrupp som erbjuder säkerhetsrelaterade tjänster inom allt från larminstallation, säkerhetsdörrar, kameraövervakning och liknande och att öppna lås för den som är utelåst är endast en del av arbetsuppgifterna.

När det handlar om att öppna lås har låssmeden inte bara avancerade tekniska verktyg utan även erfarenhet, utbildning och kunskap som han eller hon använder. Det finns tusentals lås på marknaden och ibland kan man behöva öppna låset för att nyckeln tappats bort och ibland för att låset är gammalt och inte fungerar väl. Alltsammans ställer stora krav på låssmeden som kan behöva kunna använda flera olika tekniker och förstå när de olika teknikerna ska användas. Det är således svårt för en privatperson att öppna ett lås som är mer avancerat än ett hänglås.

För att dyrka upp ett lås, även som erfaren låssmed, krävs inte bara bra verktyg utan även tid och tålamod. En låssmed kan bara arbeta metodiskt till en viss nivå, sen handlar det om fingertoppskänsla och tur.  Ibland måste låssmeden också totalförstöra låset för att kunna öppna upp dörren, ju bättre låset är desto större är denna risk.
Förstå låset

Det första en låssmed gör, när han ska dyrka ett lås, är att undersöka låsets allmänna status. Tillhållarlås (de ”vanliga” låsen) har en tendens att försvagas av användning och blir då lättare att dyrka upp.

Källa: dyrkar.se

Om låset är smutsigt påverkar det tekniken låssmeden använder för att låsa upp låset, det blir svårare. Detsamma gäller om låset är gammalt och oanvänt, vilket gör det svårare att dyrka upp.

Raking

Om låssmeden kommer fram till att ”raking” är den metoden som ska användas så börjar denne med att applicera fett i låset  för att minska friktionen. Detta gäller framförallt om låset är gammalt och rostigt.

Det troligaste är att en lång dyrk används med räfflor på ena sidan, det är den räfflade sidan som sätts in i låset. Utöver detta används ett annat verktyg som sätter ett lätt tryck mot låset i öppningsriktningen (vanligtvis motsols), detta verktyg väljs för att matcha väl med låsets storlek.

Därefter försöker låssmeden, med hjälp av dyrken, slå cylindrarna rätt så att de hamnar i linje. När cylindrarna hamnar i linje kommer trycket man tillsätter i öppningsriktningen se till att låset öppnas.

Scrubbing

”Scrubbing” är en annan metod för att dyrka lås som tillsammans med ”jiggling” är det lättaste att lära sig som nybörjare. Den går ut på att man lyfter fyra eller fem cylindrar i låset. Även med hjälp av scrubbing-tekniken som tillsätter man tryck i öppningsriktningen med ett verktyg för detta.

Därefter trycker man upp den första cylinderna och trycker den mot kolven så att den fastnar. Man börjar med lätt tryck men ökar i styrka tills cylindern har fastnat. Sedan gör man så för varje cylinder tills alla blivit satta. Därefter känner man efter, med dyrken, vilka som fjädrar och vilka som blivit satta och skjuter dessa tills de hamnar utanför cylindern . Ibland börjar låssmeden i mitten och arbetar sig framåt i låset eller tvärtom, med olika tryck för de olika cylindrarna.

Vickningstekniken

Den enklaste metoden att lära sig som nybörjare är vickningstekniken, dvs att mer eller mindre slumpmässigt skaka en dyrk i låset samtidigt som man applicerar tryck i öppningsriktningen. Man arbetar metodiskt en cylinder i taget men för varje cylinder sker dyrkningen mer eller mindre slumpmässigt tills man känner att cylindern är satt.

Denna teknik används främst för att öppna enklare lås som till exempel hänglås. Man kan använda böjda gem, hårnålar eller liknande att vicka med samt något liknande för att applicera tryck i öppningsriktningen. Se den separata artikeln om hur du kan lära dig öppna hänglås.